Gestionem la seva propietat eficaçment sigui comunitat de propitaris o lloguer

CL MANUEL TOMÀS, 26 BAIXOS ESQUERRA
TEL. 93.893.32.58
info@finquesmarticarbonell.com

Altres serveis

Mercantil

  • Constitució,Modificació i dissolucions de Societats
  • Preparació de Juntes i Actes Notarials
  • Presentació d' Escriptures

Fiscal

  • Assisténcia i Representació davant els órgans d' Inspecció i Gestió Tributária
  • Recursos i Reclamacions

Juridic

  • Estudi i Planificació a l' acceptació d' Heréncies i formalització de Donacions